Granty -

Kierunek – innowacja


Ministerstwo Edukacji i Nauki organizuje przedsięwzięcie w którym zachęca nauczycieli do podzielenia się swoim doświadczeniem i pracą realizowaną w innowacyjny sposób.

Cel

Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

Kto może aplikować

Uczestnikami Konkursu mogą być nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zasady

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2020/2021. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą edytora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.zpe.gov.pl.

Każdy z laureatów Konkursu otrzyma nagrodę w postaci laptopa.

Formalności aplikacyjne

Nauczyciel przesyła link do opisu na adres mailowy podany na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty.

Więcej informacji.

#Nauczyciel #Szkoła #Podstawowa #Ponadpodstawowa #Innowacja