Konkurs grantowy Fundacji Promocji Gmin Polskich


Granty dla wybranych gmin na realizację projektów z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców

Granty dla gmin na realizację projektów z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Grant przyznawany jest w ramach projektu POPC 3.1, którego operatorem jest Fundacja Promocji Gmin Polskich. Fundacja wspiera wnioskodawców na każdym etapie wnioskowania i realizacji projektów.

Kto może starać się o grant
Obecnie o grant mogą aplikować gminy z następujących województw:
– wielkopolskiego;
– zachodniopomorskiego;
– łódzkiego;
– kujawsko-pomorskiego.

Grupa docelowa
Realizowane projekty powinny obejmować mieszkańców gmin w wieku powyżej 25 lat.

Wysokość grantu: do 150 000 zł (nie jest wymagany wkłada własny).

Grant pokrywa wszystkie koszty realizowanych projektów:
–  zakup komputerów (do 40% kwoty otrzymanego grantu);
–  organizacja szkoleń (do 20% grantu) w tym wynajem sali, catering dla uczestników, materiały szkoleniowe;
–  wynagrodzenia dla instruktorów (mogą nimi być lokalni nauczyciele, pracownicy blioteki lub osoby z NGO posiadające doświadczenie – do 40% grantu);
–  koszty promocji projektu (do 20% kwoty grantu);
–  koszty administracji i zarządzania (do 20% kwoty otrzymanego grantu).

Tematyka szkoleń
Do wyboru jest od jednego do kilku szkoleń w ramach siedmiu zdefiniowanych tematów. W ramach jednego tematu można zorganizować dowolną liczbą szkoleń. Każde szkolenie trwa 16 godzin. Tematy szkoleń:

  1. Rodzic w Internecie;
  2. Mój biznes w sieci;
  3. Moje finanse i transakcje w sieci;
  4. Działam w sieciach społecznościowych;
  5. Tworzę własną stronę internetową (blog);
  6. Rolnik w sieci;
  7. Kultura w sieci.

Termin składania wniosków: do wyczerpania środków

Więcej informacji

#aktywność #przedsiębiorczość, #wyrównywanie #kształcenie #media #ngo #nauczyciele #szkolenia