Granty -

Konkurs stypendialny GoEuro


Program stypendialny dla studentów GoEuro – 10 stypendiów, każde w wysokości 2000 €

Program stypendialny dla studentów GoEuro
Rozlosujemy 10 stypendiów, każde w wysokości 2000 €, pośród tych, którzy zgłoszą swój udział w programie stypendialnym GoEuro

Warunki uczestnictwa
Wszyscy uczestnicy muszą być wpisani w poczet studentów uczelni wyższej w roku akademickim 2017/2018. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie odpowiedniego potwierdzenia w formacie PDF. Następnie będą zobowiązani dostarczyć nam kopię listu akceptacyjnego z zagranicznej uczelni (w formacie PDF) znajdującej się w kraju europejskim – dopuszczalne są tylko kraje w obrębie Unii Europejskiej oraz strefy Schengen.

Jak aplikować
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w konkursie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, ktory można znaleźć tutaj.


W tym roku program stypendialny GoEuro jest dostępny dla studentów uczelni, które mają swoją siedzibę w jednym z następujących krajów: USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Czechy, Polska, Holandia i Szwecja.

Wszyscy studenci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium GoEuro i są wpisani w poczet studentów uczelni mającej siedzibę w jednym z powyższych krajów, powinni mieć na uwadze następujące zasady:

1. Należy upewnić się, że Twoja uczelnia kwalifikuje się do przyznania stypendium. Listę kwalifikujących się uczelni można znaleźć poniżej.

2. Jeżeli uczelnia nie znajduje się na liście uczelni zakwalifikowanych do przyznania stypendium, jej przedstawiciele mogą skontaktować się z GoEuro i zarejestrować się, używając adresu e-mail college@goeuro.com.

3. Warunkiem, jaki musi spełnić uczelnia w celu zakwalifikowania się na listę, jest opublikowanie informacji o programie stypendialnym GoEuro na swojej stronie internetowej lub w newsletterze.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 31.01.2018, do północy (GMT+1).

Więcej informacji

#stypendia #studenci #studia