Konkurs EUCYS dla młodych naukowców edycja 2021/2022


Konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych.

Kto może się zgłosić:
- zespoły liczące nie więcej niż 3 autorów;
- wszyscy autorzy powinni mieć 14-21 lat;
- praca musi powstać przed wstąpieniem każdego z nich na wyższą uczelnię.

Zasady konkursu:

  • przed przystąpieniem proszę zapoznać się z Regulaminem konkursu
  • do Polskich Eliminacji można zgłaszać wyłącznie prace nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych - tylko w etapie najwyższym lub prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego
  • termin zgłaszania prac upływa 15 grudnia 2021 r. Prace należy przesyłać pocztą do biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa, lub w wersji elektronicznej – na adres e-mail: konkurs@fundusz.org. Autor lub każdy z współautorów pracy powinien wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Funduszu.
  • finały Polskiej Edycji Konkursu, podczas których Jury dokona m.in. wyboru prac, które będą zgłoszone do międzynarodowych finałów Konkursu, zostaną przeprowadzone do 15 kwietnia 2022 r. Autorzy prac wybranych do reprezentowania Polski będą zobowiązani do przygotowania do 20 maja 2022 r. wersji pracy w języku angielskim w formie wymaganej przez Komisję Europejską. 
     

Nagroda:
Nagrodą jest udział w finałach europejskich w Brukseli. Na etapie europejskim międzynarodowe jury przyznaje nagrody pieniężne:
- trzy pierwsze, równorzędne nagrody po 7000 euro,
- trzy drugie, równorzędne po 5000 euro,
- trzy trzecie, równorzędne po 3500 euro.
Nagrodą specjalną będzie pobyt w czołowych europejskich placówkach badawczych, a także na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym na uroczystości wręczenia Nagród Nobla w Sztokholmie.
Na etapie polskich eliminacji przewidziane są nagrody dla finalistów, w tym - indeksy najlepszych uczelni dla wszystkich laureatów (zwykle Jury nagradza 9 projektów, z czego 3 najlepsze zgłaszane są do finału).

Więcej informacji 

#konkursy #badania #naukowcy

stopka strony