Kulturalne Pomosty


W ramach programu dotacyjnego realizowane będą projekty odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości. Zadania dofinasowane w programie powinny propagować postawy oparte na braku dyskryminacji na jakimkolwiek tle, szacunek i tolerancję dla wartości cenionych przez odbiorców z różnych kręgów kulturowych oraz ich doświadczeń historycznych.

Cel

Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Kto może aplikować

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych), 
 • organizacje pozarządowe.

Wszystkie zadania w programie muszą być realizowane przez beneficjentów we współpracy z zagranicznymi partnerami z krajów wskazanych w priorytetach geograficznych. 

Zasady

Zadania dofinansowane w ramach programu, prezentujące i promujące kulturę polską poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej adresowane mają być do odbiorcy zagranicznego, w szczególności do studentów i młodzieży, ludzi kultury i nauki, twórców i artystów, środowisk opiniotwórczych, w tym mediów, liderów opinii publicznej oraz użytkowników mediów społecznościowych

W ramach programu przewiduje się następujące rodzaje zadań: 

 • koncerty,
 • wystawy,
 • spektakle,
 • festiwale,
 • przeglądy,
 • pokazy,
 • warsztaty,
 • performance,
 • wydarzenia site specific,
 • prezentacje multimedialne,
 • wydarzenia interdyscyplinarne

Formalności aplikacyjne

Wnioski można składać poprzez system Witkac. W zakładce Konkursy na stronie www.witkac.pl znajduje się konkurs „Kulturalne pomosty 2022”.  

Przed aplikowaniem należy zapoznać się z dokumentami:

INSTRUKCJA 2022

WYTYCZNE PROGRAMOWE 2022

ZAŁĄCZNIK NR 4

REGULAMIN 2022

Realizacja zadania odbywa się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwa wnioski w programie. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania określa się od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku. 

Dofinansowanie

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 25 000 zł. 

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 200 000 zł

Dofinansowanie zadania wynosi do 85% całego budżetu zadania. 

Budżet

Budżet programu na rok 2022 wynosi 1 000 000 zł.

Dodatkowe informacje

Program jest prowadzony w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”. 

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Ustymowicz:

tel. +48 22 447 61 29;  e-mail: mustymowicz@iam.pl

#kulturalnepomocty #instytutadamamickiewicza #kultura #współpracamiędzynarodowa #konkurs

stopka strony