Kursy BEST dla studentów uczelni technicznych


Międzynarodowe kursy, seminaria, konkursy i inne wydarzenia dla studentów uczelni technicznych w czasie których studenci pogłębiają swoją wiedzę w międzynarodowym środowisku, a przy okazji... dobrze się bawią

Przez cały rok lokalne grupy BEST organizują krótkie (1-2 tygodniowe) kursy, dzięki  którym studenci mają okazję pogłębić swoją wiedzę na wybrany temat. BEST organizuje także seminaria naukowe, konkursy oraz imprezy rozrywkowe. W każdym kursie organizowanym przez BEST bierze udział 20-30 studentów.

Podczas kursów naukowych uczestnicy biorą udział w wykładach wygłaszanych przez kadrę naukową uniwersytetu lub zaproszonych ekspertów. Odwiedzają też firmy, zakłady przemysłowe i instytuty badawcze. Czasami biorą udział w studiach przypadku.

Tematyka kursów obejmuje różne zagadnienia techniczne oraz z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania.

Każdy kurs jest zakończony egzaminem pozwalającym ocenić rezultaty kursu oraz postępy uczestników. Coraz więcej kursów jest uznawanych przez uczelnie techniczne a studenci w nich uczestniczący mogą otrzymać za nie punkty.

Jak wygląda organizacja kursów:
-
Lokalna grupa BEST organizująca kurs zapewnia zakwaterowanie i zwrot kosztów utrzymania na czas trwania kursu, transport na wykłady oraz bezpłatne materiały szkoleniowe.
- Niektóre lokalne grupy BEST ze względu na swoją sytuację mogą wymagać opłaty za uczestnictwo.
- Maksymalna opłata to 4 euro za dzień (ale nie więcej niż 45 euro za całość). Maksymalną stawkę płacą studenci z Austrii, Belgii, Danii, Holandii i Norwegii, Finlandii, Francji, Niemiec, Szwecji i Islandii.
- studenci z Czech, Grecji, Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Portugalii i Włoch płacą dwie trzecie stawki.
- studenci z Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Turcji i Węgier wnoszą jedną trzecią opłaty.
- studenci z Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny nie ponoszą opłat.

W kursach mogą uczestniczyć: 
-
studenci uczelni technicznych, w ramach których działa lokalna grupa BEST
- studenci z uniwersytetów należących do organizacji partnerskich.

Listę kursów BEST można znaleźć tutaj.
Przykładowe tematy:
- Co dzieje się w czarnej dziurze - zostaje w czarnej dziurze
- No tech without mech
- Stworzyliśmy potwora, Ty go wprawisz w ruch!


Lokalna grupa BEST organizująca kurs dokonuje wyboru uczestników na podstawie regionu, listu motywacyjnego i kierunku studiów. Organizatorzy dbają również o to, aby w kursach brała udział równa liczba kobiet i mężczyzn.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#technologie #nauka #studenci #studia #szkolenia #współpraca