Kursy BEST dla studentów uczelni technicznych


Międzynarodowe kursy, seminaria, konkursy i inne wydarzenia dla studentów uczelni technicznych w czasie których studenci pogłębiają swoją wiedzę w międzynarodowym środowisku, a przy okazji... dobrze się bawią.

Przez cały rok lokalne grupy BEST organizują krótkie (1-2 tygodniowe) kursy, dzięki  którym studenci mają okazję pogłębić swoją wiedzę na wybrany temat. BEST organizuje także seminaria naukowe, konkursy oraz imprezy rozrywkowe. W każdym kursie organizowanym przez BEST bierze udział 20-30 studentów.

Podczas kursów naukowych uczestnicy biorą udział w wykładach wygłaszanych przez kadrę naukową uniwersytetu lub zaproszonych ekspertów. Odwiedzają też firmy, zakłady przemysłowe i instytuty badawcze. Czasami biorą udział w studiach przypadku.

Tematyka kursów obejmuje różne zagadnienia techniczne oraz z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania.

Każdy kurs jest zakończony egzaminem pozwalającym ocenić rezultaty kursu oraz postępy uczestników. Coraz więcej kursów jest uznawanych przez uczelnie techniczne a studenci w nich uczestniczący mogą otrzymać za nie punkty.

Jak wygląda organizacja kursów:
- Lokalna grupa BEST organizująca kurs zapewnia zakwaterowanie i zwrot kosztów utrzymania na czas trwania kursu, transport na wykłady oraz bezpłatne materiały szkoleniowe.
- Niektóre lokalne grupy BEST ze względu na swoją sytuację mogą wymagać opłaty za uczestnictwo.
- Maksymalna opłata to 5 euro za dzień (ale nie więcej niż 55 euro za całość).
UWAGA: ze względu na pandemię kursy mogą odbywać się online.
 

W kursach mogą uczestniczyć: 
- studenci uczelni technicznych, w ramach których działa lokalna grupa BEST, list uczelni znajduje się TUTAJ.
- studenci z uniwersytetów należących do organizacji partnerskich.

Listę kursów BEST można znaleźć tutaj.
Przykładowe tematy:
- Jak wyszkolić robota?
- Jak zostać kapitanem swojej kariery?
- Ziemia: nie mamy PLANety B.

Lokalna grupa BEST organizująca kurs dokonuje wyboru uczestników na podstawie regionu, listu motywacyjnego i kierunku studiów. Organizatorzy dbają również o to, aby w kursach brała udział równa liczba kobiet i mężczyzn.

Więcej informacji na stronie organizatora. 

#technologie #nauka #studenci #studia #szkolenia #współpraca

stopka strony