Masz głos, masz wybór


Ogólnopolska akcja angażująca obywateli oraz władze do dialogu i współpracy, ponad podziałami politycznymi.

.

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Fundacja pomaga samorządom pozostać w bliskim kontakcie z mieszkańcami, prowadzić dialog i reagować na potrzeby obywateli.

Program jest skierowany do:
grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, bibliotek, szkół, domów kultury i lokalnych mediów działających na rzecz współpracy z władzami samorządowymi na poziomie gminy lub miasta.

Uczestnicy programu mogą starać się o minigrant w wysokości 500 zł na jedno realizowane zadanie (można jednak realizować więcej zadań).

Podczas realizacji działań można otrzymać następujące wsparcie:
- merytoryczne,
- eksperckie,
- wizytę eksperta lub konsultanta programu,
- pomoc w angażowaniu mieszkańców i nawiązywania współpracy z władzami,
- materiały informacyjne,
- listy potwierdzające i certyfikat,
- możliwość udziału w szkoleniach (w przypadku otrzymania minigrantu obecność na szkoleniu jest obowiązkowa).

Po każdej edycji przyznawana jest nagroda Super Samorząd.

Termin zgłoszeń: Edycja akcji trwa 10 miesięcy i rozpoczyna się we wrześniu a kończy w czerwcu następnego roku.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.