Masz głos, masz wybór


Ogólnopolska akcja angażująca obywateli oraz władze do dialogu i współpracy, ponad podziałami politycznymi.

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Fundacja pomaga samorządom pozostać w bliskim kontakcie z mieszkańcami, prowadzić dialog i reagować na potrzeby obywateli.

Program jest skierowany do:
grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, bibliotek, szkół, domów kultury i lokalnych mediów działających na rzecz współpracy z władzami samorządowymi na poziomie gminy lub miasta.

Uczestnicy programu mogą starać się o minigrant w wysokości 500 zł na jedno realizowane zadanie (można jednak realizować więcej zadań).

Podczas realizacji działań można otrzymać następujące wsparcie:

  • merytoryczne,
  • eksperckie,
  • wizytę eksperta lub konsultanta programu,
  • pomoc w angażowaniu mieszkańców i nawiązywania współpracy z władzami,
  • materiały informacyjne,
  • listy potwierdzające i certyfikat,
  • możliwość udziału w szkoleniach (w przypadku otrzymania minigrantu obecność na szkoleniu jest obowiązkowa).

Po każdej edycji przyznawana jest nagroda Super Samorząd.

#aktywność #demokracja #społeczeństwoobywatelskie #działainalokalne

stopka strony