Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Strategiczne Granty


Celem programu jest wspieranie długoterminowych projektów instytucji ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Projekty muszą być zgodne z co najmniej jednym z priorytetów określonych przez Konferencję Ministrów na dany rok:

  1. Projekty kładące nacisk na współpracę wszystkich członków V4 w regionie wyszehradzkim, także w kontekście 20. rocznicy powstania IVF,

  2. Projekty koncentrujące się na współpracy na poziomie lokalnym, mające na celu zacieśnienie już nawiązanych kontaktów, a także rozwijanie nowych inicjatyw. Projekty zwiększające widoczność IVF na poziomie lokalnym,

  3. Projekty skupiające się na znaczeniu rozwoju i współpracy społeczeństw obywatelskich w V4 i sąsiednich regionach EaB i WB6

Wysokość dofinansowania:
Nie ma maksymalnej kwoty przypadającej na jeden projekt. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji). Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż 36 miesięcy.

Więcej informacji: http://visegradfund.org/grants/strategic-grants/

#aktywność #demokracja #fundusze #prawa #ngo #współpraca