Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Strategiczne Granty


Celem programu jest wspieranie długoterminowych projektów instytucji ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej

. Projekty muszą być zgodne z co najmniej jednym z priorytetów określonych przez Konferencję Ministrów na dany rok.

Wysokość dofinansowania:
Nie ma maksymalnej kwoty przypadającej na jeden projekt. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji). Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż 36 miesięcy.

Priorytety w 2016 roku:
1. Migracja/integracja - zwiększenie roli organizacji pozarządowych w programy wspierające współpracę w krajach V4
2. Promowanie Wspólnego Dziedzictwa Europy Środkowej przy okazji 25-lecia Grupy Wyszehradzkiej
3. Współpraca regionalna w zakresie polityki bezpieczeństwa: V4+Ukraina+Mołdawia (Konferencja/Forum/Konsultacje ekspertów)

Termin składania wniosków upływa: 15 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji: http://visegradfund.org/grants/strategic-grants/

#aktywność #demokracja #fundusze #prawa #ngo #współpraca