Granty -

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Stypendia Naukowe


Program stypendialny na rok studiów doktoranckich lub podyplomowych dla obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier).

Cel

Program stypendialny Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na studia podyplomowe i doktoranckie w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) .

Dofinansowane działania:
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są na jeden rok akademicki (z możliwością przedłużenia) w celu odbywania studiów doktoranckich lub podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych.

Kto może ubiegać się o fundusze:
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są kandydatom realizującym Studia Europejskie (Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytutach naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej.
Szczególnie preferowane są studia i badania naukowe dotyczące regionu Europy Centralnej, ale i inne dyscypliny nie są wyłączone spod stypendium.
Istnieje możliwość uzyskania stypendium wyjazdowego na uczelnie mieszczącą się poza krajami Grupy Wyszehradzkiej, tu jednak jedyną wspieraną dyscypliną są studia o tematyce europejskiej.

Wysokość dofinansowania:
Wysokość stypendium to 4 tys. euro dla studenta i 3 tys. euro dla uniwersytetu.

Termin nadsyłania wniosków upłynął: 31 stycznia 2016 r. do godziny 12.
O terminie kolejnej edycji poinformujemy niezwłocznie po ogłoszeniu go przez organizatora.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Stypendium Wyszehradzkiego znajdują się na stronie internetowej Biura Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund):
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

#absolwenci #stypendia #studenci #studia