Granty -

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Stypendia Naukowe


Program stypendialny na rok studiów doktoranckich lub podyplomowych dla obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier).

Dofinansowane działania:
 

Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są na jeden rok akademicki (z możliwością przedłużenia) w celu odbywania studiów doktoranckich lub podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych.

Kto może ubiegać się o fundusze:
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są kandydatom realizującym Studia Europejskie (Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytutach naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej.
Szczególnie preferowane są studia i badania naukowe dotyczące regionu Europy Centralnej, ale i inne dyscypliny nie są wyłączone spod stypendium.
Istnieje możliwość uzyskania stypendium wyjazdowego na uczelnie mieszczącą się poza krajami Grupy Wyszehradzkiej, tu jednak jedyną wspieraną dyscypliną są studia o tematyce europejskiej.

Wysokość dofinansowania:
Wysokość stypendium to 4 tys. euro dla studenta i 3 tys. euro dla uniwersytetu.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#absolwenci #stypendia #studenci #studia

stopka strony