Młodzież solidarna w działaniu


Dofinansowanie projektów, których tematem jest zdobywanie i doskonalenie przez młode osoby umiejętności społecznych, istotnych z punktu widzenia wymogów rynku pracy

Celem projektów powinna być również aktywizacja osób, które dotychczas nie podejmowały – lub w niewielkim stopniu – aktywności edukacyjnych innych niż obowiązkowe.

Działania realizowane w ramach zgłaszanych projektów powinny być ukierunkowane przede wszystkim na angażowanie odbiorców w wolontariat i aktywność społeczną, np. działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych i w podmiotach reprezentujących młodzież, m.in. w centrach młodzieżowych.

Grupą docelową powinny osoby w wieku od 15 do 29 lat. Okres wsparcia uczestnika projektu może wynosić od 6 do 10 miesięcy.

Kto może aplikować
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– organizacje pozarządowe;
– federacje lub związki organizacji pozarządowych;
– partnerzy społeczni (w myśl definicji PO WER);
– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne;
– ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszeń dokonuje się za pomocą systemu SOWA.

Budżet programu: 20 mln zł. Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 3%. Średni koszt przypadający na uczestnika nie może przekroczyć 5000 zł, nie ma jednak kwot minimalnych ani maksymalnych dofinansowania.

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2018 r. (od 1 czerwca).

Więcej informacji

#aktywność #wyrównywanie #ngo #szkolenia #młodzież #osoby