Młodzieżowa Stolica Europy 2023


Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2023 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę angażuje się w młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym.

Europejskie Forum Młodzieży szuka miast-kandydatów na Młodzieżową Stolicę Europy 2023. Miano Młodzieżowej Stolicy Europy miasto otrzymuje na jeden rok, podczas którego angażuje się w młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym.

Inicjatywa ma przyczynić się do rozwoju nowych pomysłów i innowacyjnych projektów, dzięki którym wzrośnie aktywne uczestnictwo młodych ludzi w społeczeństwie. Ma też stanowić przykład rozwoju europejskich miast z uwzględnieniem potrzeb młodzieży. Pierwszą Młodzieżową Stolicą Europy był Rotterdam.

Miasto może zostać Młodzieżową Stolicą Europy jeśli wyróżnia się w pozytywny sposób i posiada ambitny program wspierania młodzieży. Tytuł przyznaje jury składające się z europejskich organizacji młodzieżowych i partnerów instytucjonalnych.

Kto może składać wnioski:
Aplikacje mogą składać wszystkie władze lokalne (miasta lub grupy miast, metropolie, aglomeracje) z krajów Unii Europejskiej i należące do Rady Europy.

Terminy aplikowania
- Termin zgłoszeń koncepcji: 12 stycznia 2020 r., (opłata 300 euro przed upływem deadline'u na zgłoszenia)
- Termin nadesłania kompletnej aplikacji: 24 maja 2020 r. (opłata 700 euro przed upływem deadline'u na zgłoszenia)
- Termin pełnego uzupełnienia aplikacji: 20 września 2020 r.
We wszystkich podanych terminach można aplikować do godz. 23:59.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #kultura #demokracja #młodzież #inicjatywy #organizacje