Granty -

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny

Granty dla młodych aktywistek/ów klimatycznych na działania informacyjno- promocyjne w obszarze zmian klimatu.


Granty dla młodych aktywistek/ów klimatycznych na działania informacyjno- promocyjne w obszarze zmian klimatu.

Cel

  • popularyzacja aktualnej wiedzy na temat zmian klimatu,
  • upowszechnianie rzetelnych analiz i raportów o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach zmian klimatu,
  • zaangażowanie społeczności lokalnej i wzmacnianie działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Kto może aplikować

Lokalne, co najmniej trzyosobowe, młodzieżowe grupy nieformalne złożone z aktywistów klimatycznych.
Co najmniej jeden członek grupy musi mieć skończonych 18 lat.

Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie z mniejszych miast i miejscowości.

Formalności aplikacyjne

We wniosku aplikacyjnym należy opisać co chce się zrobić, jak i z kim. Wniosek rozpatrzy komisja konkursowa złożona z innych aktywistów i aktywistek oraz przedstawicieli i przedstawicielek Fundacji Batorego. Po otrzymaniu dotacji zostanie podpisana umowa dotacyjna i zostanie ustalony termin na przesłanie krótkiego sprawozdania z przeprowadzonych działań.

Dofinansowanie

Dotacja w wysokości do 1000 zł na działania, np.: organizacja warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc.

Dodatkowe informacje

Z dotacji sfinansować można np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji etc.

Informacje o programie dotacyjnym dostępne na stronie internetowej grantodawcy.

Kontakt: 

Agnieszka Zowczak,
azowczak@batory.org.pl
Alina Wasilewska
awasilewska@batory.org.pl

stopka strony