Moje miejsce na Ziemi


Granty dla społeczności lokalnych na realizację działań w obszarze edukacji, sportu, włączania społecznego, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, dziedzictwa historycznego oraz kultury i sztuki.

Projekty realizowane w ramach programu powinny przyczyniać się do pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych oraz angażować mieszkańców do wspólnego działania.
 

Tematyka projektów
Działania można realizować w następujących obszarach: 
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
- działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
- podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego;
- zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
- poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;
- podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie
Wśród uprawnionych wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektów znajdują się m.in.: materiały, narzędzia i usługi, podróż - transport uczestników, materiałów, promocja, koszty administracyjne (wynajem pomieszczeń artykuły biurowe i in.), wynagrodzenie dla specjalistów.
 

Kto może ubiegać się o grant
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe (szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury).

Jak aplikować
Aby złożyć wniosek trzeba założyć konto w generatorze wniosków.

Dofinansowanie
W ramach programu zostaną przyznane dofinansowania o wysokości 5000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł.

Budżet programu: 2 000 000 zł.
Dofinansowanie może otrzymać do 200 podmiotów.
 

Termin realizacji projektów: od 29 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji

#aktywność #kultura #środowisko #wyrównywanie #zdrowie #ngo #szkoła #nauczyciele #młodzież