Moje miejsce na Ziemi


Granty dla społeczności lokalnych na realizację działań w obszarze edukacji, sportu, włączania społecznego, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, dziedzictwa historycznego oraz kultury i sztuki.

Projekty realizowane w ramach programu powinny przyczyniać się do pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych oraz angażować mieszkańców do wspólnego działania.
 

Tematyka projektów

  • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
  • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
  • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
  • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
  • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;
  • podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Granty zostaną przyznane wybranym Projektom, które:

  • skierowane są do lokalnej społeczności i wynikają z przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców;
  • mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz realne koszty realizacji;
  • realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie
Wśród uprawnionych wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektów znajdują się m.in.: materiały, narzędzia i usługi, podróż - transport uczestników, materiałów, promocja, koszty administracyjne (wynajem pomieszczeń artykuły biurowe i in.), wynagrodzenie dla specjalistów.
 

Kto może ubiegać się o grant
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe (szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury).

Jak aplikować
Aby złożyć wniosek trzeba założyć konto w generatorze wniosków.

Dofinansowanie
Wnioski należy składać wybierając jeden z 4 koszyków grantowych: 

a) koszyk I (granty o wartości 10 tys. zł ) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 65; 

b) koszyk II (granty o wartości 15 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 70; 

c) koszyk III (granty o wartości 20 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 40; 

d) koszyk IV (granty o wartości 25 tys. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 20.

Budżet programu: 3 000 000 zł.

Termin realizacji projektów: od 20 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Regulamin konkursu.

Więcej informacji

#aktywność #kultura #środowisko #wyrównywanie #zdrowie #ngo #szkoła #nauczyciele #młodzież

stopka strony