My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy


Dofinansowanie inicjatyw szkolnych związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, upowszechniających największe polskie osiągnięcia gospodarcze i ekonomiczne ostatnich 100 lat

Dotacje na organizację wydarzenia szkolnego poświęconemu popularyzacji innowacyjnych rozwiązań, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przyczyniły się do gospodarczego rozwoju kraju: wynalazków, kluczowych inwestycji i in. Dofinansowanie zostanie przyznane 100 projektom.

Wysokość grantu: do 5000 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie:
- jednostki samorządu terytorialnego I i II szczebla (gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu, na terenie których znajdują się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne),
- osoby fizyczne i osoby prawne uprawnione do reprezentacji szkoły niepublicznej.

Termin przesyłania zgłoszeń: 5 lipca 2018 r.

Więcej informacji

#aktywność #przedsiębiorczość, #szkoła #młodzież #osoby