NAGRODA SEKTOR 3.0 - edycja 2021


Konkurs dla organizacji pozarządowych wykorzystujących nowe technologie w obszarze innowacji społecznych.

Cel

Celem konkursu jest wyróżnienie i wsparcie organizacji pozarządowych posiadających szczególne osiągnięcia w dziedzinie praktycznego stosowania ICT dla realizacji celów społecznie użytecznych.

Kto może aplikować

Aplikować mogą organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

Zasady

Kapituła wybierze organizacje, które jej zdaniem najlepiej wykorzystują rozwiązania ICT i zaprezentuje je, jako pozytywny przykład na polskim rynku organizacji społecznych.

Po zakończeniu otwartego naboru wniosków Organizator dokonuje ich oceny formalnej, a następnie udostępnia Kapitule Konkursu do  dalszej  oceny od 3 do 10 najlepszych wniosków. Kapituła Konkursu wybierze od 1 do 2 laureatów.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza.

Dofinansowanie

W  konkursie maksymalna  kwota nagrody wynosi 40 000 zł. W przypadku wyboru dwóch laureatów każdy otrzyma po 20 000 zł. Dofinansowanie należy przeznaczyć na realizację zadań statutowych.

Więcej informacji

#konkurs #nagroda #ict #ngo #innowacje #pieniądze