Niepodległa 2019


Dotacje na działania zwiększające świadomość i włączające mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości oraz odbudowy państwowości.

Cel

Oprócz działań uświadamiających i włączających program ma na celu wzmacnianie poczucia wspólnoty, w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Kwalifikowane działania:
– festiwale, koncerty, spektakle;
– rekonstrukcje historyczne;
– wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
– projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, m.in. warsztaty, gry terenowe, konkursy;
– wystawy, katalogi.

Kto może aplikować
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– samorządowe instytucje kultury;
– organizacje pozarządowe.

Kwota dotacji
Dofinansowanie wynosi od 10 000 zł do 100 000 zł, do 85% budżetu projektu.

Budżet programu: 8 000 000 zł.

Termin składania wniosków: 26 marca 2019 r., do godz. 15:59.
Wnioski należy składać poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.

Więcej informacji

#aktywność #kultura #prawa #ngo