Niepodległa 2020


Dotacje na działania zwiększające świadomość i włączające mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości oraz odbudowy państwowości.

Cel

Oprócz działań uświadamiających i włączających program ma na celu wzmacnianie poczucia wspólnoty, w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Kwalifikowane działania:
– festiwale, koncerty, spektakle;
– rekonstrukcje historyczne;
– wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
– projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, m.in. warsztaty, gry terenowe, konkursy;
– wystawy, katalogi.

Kto może aplikować
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– samorządowe instytucje kultury;
– organizacje pozarządowe.

Kwota dotacji
od 10 tys. do 100 tys. złotych, nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinasowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.

Budżet programu: 6 000 000 zł.
Wnioski należy składać poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.

Więcej informacji

#aktywność #kultura #prawa #ngo