Organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich


W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło 2,7 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci) największym problemem stojącym przed Polską jest organizacja i aktywizacja dzieci oraz ich mam w okresie wakacji. Dlatego uruchomiony zostaje konkurs grantowy na organizację wakacyjnych warsztatów.

Kto może aplikować

Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia) zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy. 

Zasady

Projekt powinien składać się z organizacji wyjazdowych warsztatów wakacyjnych skierowanych do dwóch grup docelowych ukraińskich kobiet oraz ich dzieci. Poszczególne części projektu powinny być dobrane odpowiednio do grupy docelowej, do której kierowane są działania.

Wniosek może zawierać więcej niż jeden cykl wyjazdów tj. może obejmować od 1 do 4 turnusów trwających od 7 do 14 dni każdy, realizowanych w okresie lipiec-sierpień 2022 dla grup nie większych niż 90 osób każda (od 20 do 30 kobiet oraz od 20 do 60 dzieci w grupie).

Preferowanymi działaniami dla kobiet będą warsztaty:
• z rozwoju osobistego;
• z asertywności;
• z budowania poczucia własnej wartości;
• z radzenia sobie ze stresem;
• z zakresu opieki zdrowotnej w Polsce;
• z korzystania z usług instytucji publicznych takich jak: urzędy, przychodnie, szkoły, biblioteki itp.);
• z aktywizacji zawodowej np. kursy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, aktywne poszukiwanie pracy, list motywacyjny i CV;
• podnoszące kompetencje społeczne.

Dodatkowe punkty otrzymają wnioski dotyczące tematyki radzenia sobie z traumą.

Działania przeznaczone dla dzieci powinny zawierać elementy integracyjne i edukacyjne oraz wpływające na dobrostan dzieci, dobrane w sposób odpowiedni do ich wieku.

W każdym turnusie musi wziąć udział inna grupa uczestników.

Formalności aplikacyjne

Wniosek składany jest w języku polskim. Streszczenie projektu należy dodatkowo przetłumaczyć na język angielski. 

Formularz aplikacyjny dostępny w ogłoszeniu o konkursie na dole strony.

Wnioskodawca może złożyć 1 wniosek w konkursie. W przypadku złożenia kilku wniosków przez jedną instytucję ocenie podlega ostatni ze złożonych wniosków według kolejności zgłoszeń.

Dofinansowanie

Maksymalna wartość jednego turnusu może wynieść 35 000 EUR.

Dofinansowanie pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.

Budżet

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wniosków wynosi: 1 600 000,00 EUR.

Źródła finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

Projekty mogą się rozpocząć nie wcześniej niż 16 czerwca 2022 r. oraz muszą się zakończyć w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia ostatniego turnusu jednakże nie później niż 30 listopada 2022 r.

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od 9.00 do 16.00):
• E-mail: edukacja.eog@frse.org.pl lub mpiwka@frse.org.pl
• Telefon: +48/22 46 31 650 lub +48 509 009 338

#FRSE #konkursgrantowy #grant #uchodźcyukraińscy #warsztaty #wakacje #matkiidzieci

stopka strony