PO Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy


Dofinansowanie na projekty współpracy społeczno-gospodarczej pogranicza polsko-czeskiego

Nowa edycja programu Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska
2014–2020

Dofinansowane działania:
– wzmacnianie dostępności komunikacyjnej regionu, rozwój infrastruktury drogowej;
– bezpieczeństwo;
– działania związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym regionu pogranicza polsko-czeskiego;
– edukacja oraz współpraca instytucji rządowych i pozarządowych.

Kto może ubiegać się o fundusze
W Polsce program obejmuje następujące regiony: jeleniogórski, wałbrzyski, powiat strzeliński (województwo dolnośląskie),  rybnicki, bielski, powiat pszczyński (województwo śląskie) oraz województwo opolskie.
W Czechach program obejmuje regiony: liberecki, královéhradecki, pardubicki, ołomuniecki oraz morawskośląski.

Każdy projekt musi być realizowany we współpracy z czeskim partnerem.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty:
– jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli;
– podmioty i jednostki organizacyjne powoływane albo tworzone przez państwo, wojewodów lub jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług publicznych;
– pozarządowe organizacje non-profit;
– izby gospodarcze;
– szkoły wyższe, inne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą;
– inne podmioty i stowarzyszenia o charakterze non-profit (np. instytucje kulturalne, edukacyjne i kościelne);
– euroregiony.

Budżet
Planowany budżet programu to ponad 226 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W programie przewiduje się również możliwość dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów.

Euroregiony uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów: Beskidy, Śląsk Cieszyński, Silesia, Pradziad, Glacensis i Nysa.

Fundusz Mikroprojektów będzie realizowany przez 6 projektów parasolowych, z Partnerem Wiodącym po stronie czeskiej. Na Fundusz przeznaczono 20% alokacji Programu.

Mikroprojekty, wybierane w ramach projektów parasolowych, będą dotyczyły głównie współpraca instytucji rządowych i pozarządowych oraz wykorzystania potencjału naturalnego i kulturowego pogranicza. W niektórych euroregionach wspierane będą również działania z zakresu edukacji.

Wysokość dofinansowania
Od 20 000 do 60 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania wniosków
Wstępnie zakłada się, że pierwszy nabór projektów odbędzie się najwcześniej w pierwszym kwartale 2015 r.

Więcej informacji na stronie internetowej.

#aktywność