Pobyty naukowców z Ukrainy w Polskiej Akademii Nauk


W ramach przyjętego porozumienia z Narodową Akademią Nauk Ukrainy Polska Akademia Nauk wdraża nowy program wsparcia współpracy z Ukrainą.

Zasady

  • koszty związane z podróżą i pobytem ukraińskich naukowców w jednostkach PAN pokrywa Polska Akademia Nauk;
  • długość pobytu w jednostkach PAN wynosi 3 miesiące z ewentualną możliwością przedłużenia.

Kto może aplikować

O wsparcie w ramach programu może aplikować każdy ukraiński naukowiec, który przed 24.02.2022 pracował w instytucji naukowej (uniwersytecie, instytucie badawczym NANU) na terytorium Ukrainy. 

Formalności aplikacyjne

Wnioski (PDF) jednostki PAN składają do Biura Współpracy z Zagranicą PAN w trybie ciągłym (do wyczerpania środków).

Ukraińscy naukowcy, którzy nie mają partnerów naukowych w jednostkach PAN mogą kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą pod adresem bwz@pan.pl lub z panem Mateuszem Białasem pełniącym obowiązki dyrektora przedstawicielstwa PAN w Kijowie. (adres e-mail Mateusz.Bialas@pan.pl ).

Dofinansowanie

  • koszty pobytu (wyżywienie i zakwaterowanie) – 5000 PLN miesięcznie,
  • koszty podróży z Ukrainy do Polski – do 1500 PLN.

Wsparcie finansowe zostanie zrefundowane instytutowi przyjmującemu na podstawie zaakceptowanego w PAN wniosku po upływie pierwszego miesiąca pobytu obywatela Ukrainy. 

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o naborze.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail bwz@pan.pl

stopka strony