Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży


Międzykulturowe spotkania młodzieży, odbywające się w Polsce i w Izraelu.

Program Polsko-Izraelskich Wymian Młodzieżowych składa z dwóch części – pierwsza odbywa się w Polsce w okresie letnim, druga w Izraelu wczesną jesienią.

Podczas części odbywającej się w Polsce uczestnicy z Izraela poznają wystawę stałą Muzeum, historię najbliższej okolicy, biorą udział w warsztatach liderskich oraz w spotkaniach z przedstawicielami organizacji i instytucji zajmujących się wielokulturowością lub dialogiem polsko-żydowskim. Program w Izraelu, dla uczestników z Polski, również polega na uczestnictwie w warsztatach oraz spotkaniach z przedstawicielami instytucji i odbywa się w różnych miastach. Udział w obu częściach jest obowiązkowy dla zakwalifikkowanych uczestników.

Rekrutacja
Ten program jest dość wyjątkowy w porównaniu z innymi programami wymian młodzieżowych – nie trzeba posiadać grupy partnerskiej, żeby wziąć udział w wymianie, zgłoszenia są indywidualne, trzeba natomiast przejść proces dwustopniowej rekrutacji.

Jak aplikować
Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Muzeum POLIN (marzec–kwiecień). Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna (maj).

Celem programu jest wsparcie umiejętności liderskich uczestników, poznanie dobrych praktyk oraz pomoc w opracowaniu pomysłów na projekty, których punktem wyjścia będą relacje międzykulturowe lub historia relacji polsko-żydowskich.

Wymagania:
- trzeba mieć co najmniej 20 i nie więcej niż 35 lat oraz
- być edukatorem, aktywistą, studentem (i/lub), interesować się międzykulturowością i historią relacji oraz dialogu polsko-izraelskiego.

Czas trwania
Obie części trwają po 5 pełnych dni roboczych (nie wliczając w to czasu podróży). W roku 2019, część programu w Polsce odbędzie się w dniach 9-13 lipca, a w Izraelu: 23-27 września.

Dofinansowanie:
- koszty zakwaterowania i wyżywienia;
- zwrot kosztów podróży do 700 zł.

Termin aplikowania:
- 1-24 kwietnia 2019 r. - I etap rekrutacji, zgłoszenia poprzez formularz online;
- 8-9 maja 2019 r. - II etap rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjne w Muzeum POLIN.

Więcej informacji

#aktywność #kultura #studenci #młodzież #wymiany