Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży

„U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 realizowanym pod hasłem  „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“. Konkurs jest skierowany do organizacji i instytucji realizujących polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży o tematyce lokalnej.
 

Cel

Najważniejsze cele konkursu to:

 • tworzenie aktywnych sieci i trwałych partnerstw lokalnych działających na rzecz wymian polsko-niemieckich;
 • włączenie do współpracy organizacji i instytucji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych na terenie gminy lub powiatu;
 • uwzględnienie perspektywy społeczności lokalnej - wsparcie zaangażowania na rzecz własnej gminy lub społeczności lokalnej.
   

Kto może aplikować

PNWM zaprasza wszystkie podmioty publiczne i niepubliczne, takie jak szkoły, organizacje pozarządowe oraz instytucje zajmujące się pracą z młodzieżą, do udziału w konkursie. Aplikować mogą organizacje i instytucje planujące polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży, które dodatkowo poruszą tematykę swoich dzielnic, wsi, miast lub powiatów.

Zasady

Warunki uczestnictwa:

 • udział w projekcie co najmniej jednego polskiego i jednego niemieckiego partnera (partnerstwo oznacza tutaj wspólne zaangażowanie w każdy z etapów projektu: planowanie, organizacja, realizacja, ewaluacja);
 • w projektach muszą uczestniczyć młodzi ludzie do 26 roku życia z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego. Projekt powinien być realizowany przy zaangażowaniu młodzieży, przynajmniej poprzez uwzględnienie jej pomysłów i zainteresowań;
   
 • projekt musi obejmować przynajmniej dwa spotkania składające się każdorazowo z przynajmniej czterech dni – jedno po polskiej, drugie po niemieckiej stronie (w przypadku trwania epidemii dopuszczalne jest zorganizowanie spotkań online);
 • założenia projektu powinny być zgodne z ogólnymi zasadami wspierania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Podczas zaplanowanych spotkań partnerzy mogą zająć się kulturą, sportem lub sytuacją społeczną w swojej okolicy albo wspólnie zaangażować się w rozwój swoich miejscowości, tak aby stały się one ciekawsze dla młodych ludzi. Forma jest dowolna, najważniejsze, aby projekty zostały przygotowane w polsko-niemieckim zespole i były zrealizowane z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych do 15 finalistów konkursu. Partnerstwa, które się zakwalifikują ze swoim projektem do udziału w finale konkursu, zostaną zaproszone do udziału w seminarium wprowadzającym w czerwcu 2021 r. i do złożenia wniosku w trybie konkursowym.
 

Formalności aplikacyjne

Projekty do konkursu należy zgłaszać online poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.

Dofinansowanie

Na podstawie złożonych wniosków Finaliści Konkursu uzyskają dofinansowanie projektów w wysokości do 130% stawek zryczałtowanych PNWM.

Ponadto najlepsze projekty otrzymają nagrody pieniężne:

 • I miejsce: 4000 euro dla każdego z partnerów (w sumie 8000 euro za projekt bilateralny i 12 000 euro za projekt trójstronny);
 • II miejsce: 3000 Euro dla każdego z partnerów ( sumie 6000 euro za projekt bilateralny i 9000 euro za projekt trójstronny);
 • III miejsce: 2000 Euro dla każdego z partnerów (w sumie 4000 euro za projekt bilateralny i 6000 euro za projekt trójstronny).

Więcej informacji

#projekty #wymiana #młodzieży #polska #niemcy #lokalna #społeczność #pnwm