Granty -

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży


Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wspiera i dofinansowuje programy wymian młodzieżowych, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz historii i kulturze obu narodów.

Komunikat w sprawie unieważnienie konkursu w 2022 r.

 

Projekt zdalnej wymiany polega na zorganizowaniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej czterech spotkań uczniów lub studentów w liczbie od dziesięciu do dwudziestu (nie wliczając opiekunów) z każdego kraju partnerskiego. Podczas tych spotkań należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczniowie lub studenci mogą swobodnie się ze sobą kontaktować. Podczas projektu młodzież realizuje program przedsięwzięcia określony przez jeden z wybranych tematów przewodnich.

Tematy wymian:
1. „Przestać czytać książki to przestać myśleć”. Czego nas uczą polscy i rosyjscy literaccy nobliści.
2. Nasza planeta, nasze miejsce, nasza odpowiedzialność. Jak młodzież w Polsce i Rosji może dbać o przyszłość  Ziemi.
3. „Granice mojego języka są granicą mojego świata” – Ludwig Wittgenstein. Jak uczyć języka obcego i co daje nam jego znajomość we współczesnym świecie.
4. Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu.
5. Czy własna przedsiębiorczość  stanowi atrakcyjny wybór kariery dla młodzieży w Polsce i Rosji?
6. temat dowolny, zaproponowany przez wnioskodawcę.
 

Kto może wziąć udział w wymianach
- młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczające do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych (minimum 10 i maksymalnie 20 osób z każdego kraju, nie wliczając opiekunów). Powinna zostać zachowana równowaga w liczbie uczestników z obu krajów.

Kto może złożyć wniosek
Fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, szkoły, uczelnie wyższe.

Dotacje przyznawane są na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, w szczególności na:
- podróż grup młodzieży i ich opiekunów;
- zakwaterowania grup młodzieży i ich opiekunów;
- wyżywienia grup młodzieży i ich opiekunów
- wynagrodzeń pośrednika językowego i przewodnika;
- biletów wstępu do instytucji kultury;
- transportu lokalnego;
- ubezpieczenia.

Termin realizacji: do 31 października 2020 r.
Jak aplikować
Wnioski wypełnia się online, a następnie generuje i drukuje dokument .pdf, który należy przesłać do CPRDiP.

Dofinansowanie
Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych (finansowych, rzeczowych lub osobowych) wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#kultura #szkoła #nauczyciele #młodzież #wymiany #polskorosyjska

stopka strony