Granty -

Polsko-Węgierskie projekty dla młodzieży


Dofinansowanie projektów młodzieżowych przez Ministerstwa spraw zagranicznych Polski i Węgier.

Dofinansowanie projektów młodzieżowych, których celem jest wzajemne poznanie się, dialog i odkrywanie przez młodych ludzi kultury i historii Polski i Węgier.

Celem programu jest m.in. wsparcie współpracy polskich i węgierskich organizacji oraz aktywizacja kontaktów między młodzieżą z obu krajów. Szczegółowe cele zostały zawarte w memorandum i regulaminie konkursu.

Uczestnicy
W projekt muszą być zaangażowane organizacje z Polski i Węgier. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in.:
- organizacja pozarządowe
- organizacje religijne
- szkoły
- uniwersytety

Dofinansowanie nie będzie przyznawane partiom politycznym oraz organizacjom młodzieżowym działającym przy partiach politycznych.

Jak aplikować
Za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Aplikacje muszą być wypełnione w języku angielskim.

Dofinansowanie
Od 1000 do 5000 euro. Minimalny wkład własny musi wynieść minimum 10% wartości całego projektu.

Termin składania wniosków upłynął 15 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa dostępne są na stronie Ambasady RP w Budapeszcie.

#kultura #szkoła #młodzież #organizacje #osoby