Program Grantowy Fundusz dla Odmiany


Najbliższy konkurs planowany jest na jesień 2022 r.

Program adresowany jest do osób myślących o działaniu na rzecz osób LGBT+ w lokalnych społecznościach, a także planujących lub realizujących takie działania.

Kto może aplikować

  • Osoby działające indywidualnie lub w ramach organizacji / grup nieformalnych / kolektywów. (Z tej samej organizacji / grupy nieformalnej / kolektywu mogą zgłosić się maksymalnie dwie osoby).
  • Do programu mogą zgłaszać się osoby niepełnoletnie, za zgodą rodzica / prawnego opiekuna. Takiej zgody będziemy potrzebować na piśmie, po zakwalifikowaniu do programu.

Zasady

Program składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to cykl różnorodnych form edukacyjnych online (warsztatów, szkoleń, webinarów, spotkań) oraz indywidualny tutoring. Drugim etapem jest realizacja własnej inicjatywy na rzecz społeczności LGBT+ z wykorzystaniem przyznanego w ramach programu grantu.

Przyjęcie do programu oznacza przyznanie grantu w maksymalnej wysokości do 4 900,00 zł, na własne działanie realizowane po cyklu edukacyjno-rozwojowym.

Przystąpienie do programu oznacza również deklarację udziału w wydarzeniach edukacyjnych, przyjęcia grantu oraz zorganizowania własnego działania.

Formalności aplikacyjne

Formularz zgłoszeniowy składasz online poprzez stronę https://dlaodmiany.org.pl/mam-pomysl/

#LGBT+ #Fundusz #Tolerancja

stopka strony