Program grantowy mPotęga


Dofinansowanie dla szkół, uczelni, organizacji, grup nieformalnych na projekty edukacyjne z zakresu matematyki, skierowane do uczniów szkół podstawowych.

Ciekawe, inspirujące pomysły na projekty matematyczne dla uczniów starszych klas szkół podstawowych można już zgłaszać do kolejnej edycji mPotegi. 14 marca ruszyła dziesiąta, a zarazem ostatnia odsłona programu grantowego Fundacji mBanku.

Celem Programu jest:

 • stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej;
 • zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe, metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej;
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny).

Kto może aplikować

 • szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku);
 • uczelnie wyższe;
 • biblioteki publiczne;
 • grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży)

Zasady

Projekt edukacyjny musi w całości dotyczyć edukacji matematycznej. Przykładowe działania projektowe to: 

 • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna;
 • zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne;
 • stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym);
 • organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców;
 • prowadzenie blogów o tematyce matematycznej, etc.

Formalności aplikacyjne

Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć jeden Wniosek. Wystarczy wejść na https://wniosek.mpotega.pl/ i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Na stronie Fundatora w części „Najważniejsze dokumenty” można znaleźć poglądowe wnioski  o grant i zobaczyć, jakie informacje są wymagane.

Projekt edukacyjny nie może trwać krócej niż 2 miesiące ani dłużej niż 4 miesiące. Działania mogą rozpocząć się najwcześniej 1 września i kończyć się najpóźniej 31 grudnia.

Regulamin konkursu dla klas  4- 6.

Regulamin konkursu dla klas 7 - 8.

Dofinansowanie

Na realizację projektów edukacyjnych można otrzymać granty w wysokości od 2000 do 8000 zł.:
- od 2000 do 5000 zł w kategorii klas 4 - 6.
- od 5000 do 8000 zł w kategorii klas 7 - 8.

Dodatkowe informacje

Piętnaście Projektów edukacyjnych najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursu weźmie udział w Konkursie o Nagrodę Publiczności. Zwycięski Projekt edukacyjny otrzyma dodatkowy grant w wysokości 5 000 zł.

#mpotęga #mbank #grant #mtematyka #szkołapodstawowa

stopka strony