Program grantowy mPotęga


Dofinansowanie projektów edukacyjnych z zakresu matematyki, skierowanych do uczniów szkół podstawowych.

Celem programu jest promocja innowacyjnego podejścia w nauczaniu matematyki i uświadomienie jej roli w codziennym życiu.

Uwaga: w edycji 2020 każdy wnioskodawca (niezależnie od wyniku rekrutacji) otrzyma egzemplarz publikacji mFundacji "Wielcy polscy matematycy. Scenariusze lekcji matematyki i nie tylko".

Program składa się z dwóch kategorii:

1. Dla uczniów klas 4-6
W ramach tej kategorii można starać się o dofinansowanie m.in. warsztatów, konkursów, gier terenowych, filmików i blogów, zajęć angażujących rodziców.

2. Dla uczniów klas 7-8

W ramach tej kategorii można starać się o dofinansowanie m.in. warsztatów, prezentacji, gier, quizów, filmów i blogów edukacyjnych. Zespół musi składać się z lidera i co najmniej 3 uczniów.

Wysokość dofinansowania

Na realizację projektów edukacyjnych można otrzymać granty w wysokości od 2000 do 8000 zł.:
- od 2000 do 5000 zł w kategorii 1;
- od 5000 do 8000 zł w kategorii 2.


Kto może się ubiegać o grant
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe oraz grupy nieformalne.


Więcej informacji