Program grantowy "Patroni Roku 2021"


Dofinansowanie przedsięwzięć  - wydarzeń, publikacji, tablic etc - upamiętniających patronów roku 2021 wskazanych przez sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Cel

Za patronów roku 2021 Sejm RP uznał następujące osoby i wydarzenia:
 

 • Kardynał Stefan Wyszyński,
 • Stanisław Lem,
 • Cyprian Kamil Norwid,
 • Krzysztof Kamil Baczyński,
 • Tadeusz Różewicz,
 • Pracownicy Ochrony Zdrowia,
 • Konstytucja 3 Maja,
 • Powstania Śląskie.

Projekty składane w ramach konkursu powinny uhonorować, upamiętnić i umocnić historyczne  znaczenie patronów roku 2021, w szczególności ich zasługi dla ojczyzny. Projekty powinny cechować się walorami edukacyjnymi i kulturowymi. 

Kto może aplikować

Uprawnione do zgłaszania wniosków są wszystkie organizacje non-profit - stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.
 

Formalności aplikacyjne

Projekty do konkursu należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy 

Regulamin konkursu

Dofinansowanie

Zostanie przyznanych 13 grantów w kwocie od 1.000 zł do 30.000 zł. Szczegóły dotyczące zasad finansowania w regulaminie.

Formy działań, na które można uzyskać grant

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
 • konferencje, spotkania, sympozja, webinaria;
 • wydawnictwa;
 • koncerty;
 • wydarzenia plenerowe;
 • formy współzawodnictwa na odległość;
 • wystawy;
 • audycje radiowe, telewizyjne;
 • aplikacje mobilne;
 • warsztaty;
 • projekty innowacyjne.

W obecnej edycji konkursu preferowane są projekty zakładające pomysłowe wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.

#grant #konkurs #dofinansowanie #partoniroku2021