Program RITA „Przemiany w Regionie”


Program „Przemiany w Regionie” wspiera demokratyczne i systemowe przemiany w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem oraz udział w kształtowaniu nowych elit i liderów zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED).

Kraje objęte programem
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan. 

Cel programu i dofinansowywane działania
Program RITA – Przemiany w regionie to przede wszystkim program grantowy, który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową: od pomocy w przygotowaniu koncepcji projektu i budowania partnerstwa projektowego, poprzez finansowanie najlepszych inicjatyw, po stałe wsparcie informacyjne i kompetencyjne dla grantobiorców. Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:
- problemy społeczne, socjalne; 
- edukacja i wychowanie;
- rozwój przedsiębiorczości;
- dziedzictwo kulturowe;
- rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
- rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
- rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów;
- rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Dofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prawne i organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół. Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z wymienionych powyżej krajów (możliwe są uzasadnione merytorycznie wyjątki od tej reguły).

Wnioski składa się wyłącznie online poprzez generator wniosków. 

Rodzaje naborów i terminy składania wniosków: 

  1. Nabór wniosków w konkursie na projekty partnerskie. Nabór odbywa się w 2 razy w roku (15 marca i 15 października). Konkurs skierowany jest do organizacji, które współpracują z parterami z krajów programu RITA.
  2. Nabór wniosków w konkursie Rita do potęgi. Nabór odbywa się raz w roku. Konkurs skierowany jest do organizacji, które zrealizowały min. 3 projekty w programie RITA w przeciągu ostatnich 5 lat.
  3. Nabór wniosków w konkursie na współfinansowanie (wkłady własne). Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Konkurs skierowany jest do organizacji, które potrzebują współfinansowania (wkładu własnego) do większego projektu. Można zgłosić się w dowolnym momencie, trzeba jednak mieć już decyzję o głównym finansowaniu.
  4.  Nabór wniosków na granty wyjazdowe. Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Konkurs skierowany jest do organizacji, które poszukują środków na wyjazd zagraniczny.

Więcej informacji

#aktywność #demokracja #wyrównywanie #ngo

stopka strony