Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 4: Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich


Środki na rozwój instytucjonalny think-tanków. 

Zasady

Realizacja zadania polegającego na wsparciu inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących równolegle do formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).

Kto może aplikować

Think tanki definiowane jako organizacje, które w ramach działalności statutowej opracowują lub planują rozpocząć opracowywanie badań, analiz i opinii związanych ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji. 

Formalności aplikacyjne

Wnioski możesz złożyć wyłącznie przez System Obsługi Dotacji: https://generator.niw.gov.pl/

Jeden wniosek w ramach konkursu.

Dofinansowanie

W ramach Konkursu możesz ubiegać się o dotację w wysokości od 100.000 do 200.000 zł. Limit dla jednego roku wynosi od 50.000 do 100.000 zł.

Budżet

Wartość środków przeznaczonych na dotacje w latach 2022 - 2023 wynosi 4 000 000 zł.

Dodatkowe informacje

Pytania dotyczące konkursu można zadawać pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem https://generator.niw.gov.pl/ 

stopka strony