Granty -

Program stypendialny EIFFEL 2022-2023


Prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych dla najzdolniejszych studentów zagranicznych.

Cel

Studia dla najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo, nauki polityczne, oraz dodatkowo – w szeroko rozumianej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie doktoranckim.

Zasady

Stypendium przyznawane jest na okres:

  • do 12 miesięcy na ostatnim roku studiów magisterskich (poziom M2);
  • do 24 miesięcy na okres dwóch lat studiów magisterskich (poziom M1 i M2);
  • do 36 miesięcy na zrealizowanie studiów inżynierskich (zazwyczaj we Francji jest to poziom L3, M1 i M2);
  • do 12 miesięcy na studia doktoranckie.

Kiedy można aplikować?

  • Rozpoczęcie naboru wniosków oraz termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: od października do grudnia 2021r. (dane uczelnie wewnętrznie określają dokładne terminy)
  • Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 7 stycznia 2022 r.
  • Ogłoszenie wyników: od 4 kwietnia 2022 r.

W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na studia rozpoczynające się od września 2022 r.

Kto może aplikować

Studenci, jednak kandydatów na stypendium Eiffel obowiązuje limit wiekowy: 25 lat na studia magisterskie i 30 lat na studia doktoranckie.

Formalności aplikacyjne

Charakterystyczne dla stypendium Eiffel jest to, że o przyznanie stypendium dla danego kandydata wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia. Tego typu aplikacje mogą być składane przez wszystkie francuskie uczelnie biorące udział w programie. 

Krok 1

Kandydat musi skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji na stypendium Eiffel. Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. 

Krok 2

Wybrana uczelnia ocenia otrzymaną aplikację. W przypadku akceptacji kandydatury popiera przyznanie stypendium Eiffel danemu studentowi, przekazując wniosek do agencji Campus France w Paryżu.

Informacje o programie Eiffel Excellence.

Dofinansowanie

Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w instytucjach kultury i obiektach sportowych.

Dodatkowe informacje

Nie ma możliwości kumulowania stypendium Eiffel z innym stypendium rządu francuskiego, ze stypendium Erasmus+ czy ze stypendium Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii.

W ostatniej edycji programu przyznane zostały 347 stypendia na rok akademicki 2021-2022: 309 na poziomie magisterskim i 38 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazły się dwie studentki z Polski.