Granty -

Program stypendialny Music MasterClass


Stypendia dla utalentowanych muzyków - program mentorski, zajęcia artystyczne z doświadczonymi twórcami polskiej sceny muzycznej, nagranie singla i wsparcie PR.

Cel

Program ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz promocję wyłonionych laureatów. 

Kto może aplikować

Aplikować może pełnoletnia osoba fizyczna, która:

 • posiada pełną zdolność co czynności prawnych,
 • nie zawarła kontraktu ani innego stosunku prawnego z żadną wytwórnią muzyczną,
 • jest wybitnie uzdolniona muzycznie i posiada wyrazistą osobowość artystyczną.

Ponadto do udziału w konkursie zgłosić może się zespół złożony z osób spełniających powyższe warunki, o ile wyznaczył on swojego przedstawiciela.

Zasady

W wyniku obrad jury wyłonionych zostanie minimum 5 stypendystów, którzy podpiszą umowę z organizatorem i otrzymają kompleksową i indywidualną opiekę.

W ramach stypendium laureatom przysługiwać będzie m.in.:

 • pełne  przeprowadzenie  przez  indywidualny  proces  mentorski  przygotowujący do  podejmowania  świadomych  kroków  w  kreowaniu  własnej  kariery  artystycznej,  w  tym:  coaching artystyczny, konsultacje wizerunkowe, przygotowanie do pracy w studiu (produkcja, miks i mastering), udzielenie  wskazówek  managerskich  i  z  dziedziny  PR,  porady  z  zakresu  prawa  oraz  konsultacje  z dziennikarzem muzycznym;
 • artystyczne  i  merytoryczne  zajęcia mające na celu doskonalenie i podniesienie umiejętności. Zajęcia odbędą się z  tzw. Mistrzami - wybranymi przez organizatora doświadczonymi twórcami polskiej sceny muzycznej (Hania Rani, Natalia Przybysz, Kuba Badach, Piotr Metz, Marek Napiórkowski, Andrzej Smolik oraz Adam Sztaba);
 • nagranie w profesjonalnym studiu nagrań, produkcja i wydanie cyfrowe singla;
 • profesjonalne wsparcie PR przy promocji singla.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenie do programu jest dokonywane poprzez przesłanie formularza dostępnego na stronie konkursu wraz z wymaganymi materiałami, którymi są:

 • dwa utwory muzyczne/piosenki demo  autorstwa oraz kompozycji uczestnika w języku polskim - z wyłączeniem muzyków klasycznych (warunek konieczny);
 • jeden link do krótkiego materiału video, w którym uczestnik przedstawi  siebie i swoją twórczość oraz w  kreatywny sposób opowie dlaczego chce wziąć udział w programie;
 • jeden linku do krótkiego materiału video z odpowiedziami uczestnika na wszystkie pytania (zgodnie ze scenariuszem stanowiącym załącznik do regulaminu);
 • PDF zawierający biografię uczestnika.


Więcej informacji

#muzyka #kultura #stypednia #podnoszenie #kwalifikacji #program #mentorski

stopka strony