Program wymiany do Stanów Zjednoczonych


Granty naukowe dla pracowników polskich uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych.

Celem programu jest wsparcie projektów badawczych, rozwojowych oraz popularyzujących polską historię i kulturę, których realizacja odbędzie się w amerykańskich ośrodkach naukowych.

Stypendium przyznawane jest w różnych dyscyplinach naukowych, w trzech kategoriach:

1. Kosciuszko Foundation Fellowship: przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej.

2. Kosciuszko Foundation Grants: stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.

3. Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship: przyznawane jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2022 r., a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2022 r. Stypendium będzie obejmować rok akademicki 2022/23

Formularz aplikacyjny.
 

Więcej informacji o programie stypendialnym oraz zasadach naboru dostępnych na stronie programu.
 

#usa #granty #stypendia #badania

stopka strony