Granty -

Dotacje na projekty z zakresu edukacji matematycznej


Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

Cel

Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.

Możliwe działania projektowe:

 • projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki).
 • projekty rozwojowe okołomatematyczne. (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę wytyczne dotyczące dystansowania społecznego oraz zmiany w działaniu szkół i innych organizacji.

Kto może aplikować

 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok,
 • uczelnie wyższe,
 • biblioteki,
 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Zasady

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu. Wnioski przesłane po terminie przewidzianym w danym miesiącu są rozpatrywane w kolejnym miesiącu.
Fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.

Terminy do końca 2021 r.:

 • 21 lipca
 • 25 sierpnia
 • 22 września
 • 20 października
 • 24 listopada
 • 15 grudnia

Każdy projekt może zostać dofinansowany maks. 3 razy.

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu należy pobrać i wypełnić formularz oraz przesłać na adres mailowy: fundacja@mbank.pl 

Dofinansowanie

Wysokości wsparcia minimalnego oraz maksymalnego nie określono. Wszystko zależy od złożonego wniosku i uzasadnienia. Nie jest wymagany także wkład własny.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy m.in.:
– koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty;
– wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne;
– zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów;
– trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione.

#granty #konkurs #matematyka #edukacjamatematyczne #mBank #mFundacja #Dotacje