Granty -

Przygoda z Tatą


19 czerwca br. w 16 miastach wojewódzkich odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – gra miejsca „Przygoda z Tatą”. Dzięki tej zabawie tegoroczny Dzień Ojca będzie wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich rodzin z dziećmi, które wezmą w niej udział.

Cel

Celem gry miejskiej „Przygoda z Tatą” jest kreowanie okazji do wspólnego spędzania czasu oraz budowania poczucia lokalnej tożsamości, co długofalowo przyczyni się do:

  • wzmacniania rodzinnych więzi, w oparciu o szacunek i zaufanie;
  • angażowania ojców z dziećmi, promując przy tym pozytywny wizerunek ojcostwa;
  • zachęcenia rodzin do wspólnego spędzania czasu na poznawaniu lokalnych atrakcji/ ciekawych historycznie miejsc i budowania w ten sposób poczucia lokalnej tożsamości.

Kto może aplikować

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Preferowane jest aby podmiot posiadał doświadczenie w organizacji gier miejskich lub wydarzeń w przestrzeni publicznej skierowanych do rodzin, oraz dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu. Podmiot może potwierdzić posiadanie odpowiedniego doświadczania poprzez dołączenie do oferty portfolio wraz z opisem zrealizowanych wydarzeń, linkami, zdjęciami i rekomendacjami.

Każdy podmiot może złożyć więcej niż jedną ofertę.

Zasady

Termin: 19 czerwca (niedziela), jako zapowiedź zbliżającego się Dnia Ojca (23 czerwca).

Czas trwania: Wydarzenie całodniowe, w tym zakładany czas gry – do 3 h.

Miejsce: Gra miejska odbędzie się w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody w Polsce. Dokładne punkty lokalizacji zadań zostaną określone wg. scenariusza, przez Oferenta wyłonionego w ramach konkursu.

Szacowana liczba uczestników – 200 - 500 osób w jednym mieście. 

Zespoły mogą liczyć od 2 do 5 i więcej osób. W skład zespołu wchodzi tata z dzieckiem/dziećmi, kapitanem zespołu jest tata. Podział drużyn nastąpi według trzech kategorii: 

  • starsze dzieci (14 – 18 lat ),
  • młodsze dzieci (od urodzenia do 13 lat),
  • zespoły mieszane (w skład zespołu wchodzą starsze i młodsze dzieci).

Uczestnikami będą zespoły z całej Polski, które wcześniej potwierdzą swoje uczestnictwo. Każda zgłaszająca się rodzina będzie tworzyła zespół, którego przewodnikiem będzie tata. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Scenariusz gry miejskiej powinien składać się z kilku/kilkunastu zadań do wykonania, angażujących cały zespół. 

Ogłoszenie o konkursie i regulamin.

Dofinansowanie

Łączna kwota w konkursie ofert na realizację tegorocznej gry miejskiej „Przygoda z Tatą” wynosi 1,6 mln zł – maksymalnie 100 tys. zł. na każde z 16 miast wojewódzkich. 

#konkurs #granty #przygodaztatą #dzieńojca

stopka strony