RITA - Granty wyjazdowe na działania realizowane w ramach innych programów


Dofinansowanie wyjazdów do krajów programu RITA – przemiany w regionie, odbywanych w celu rozwijania partnerstwa, udziału w konferencjach, konsultacji wniosków, rozwoju efektów projektu itp. Dofinansowanie może obejmować działania prowadzone w ramach innych programów

Cel

Kraje programu RITA

Do krajów programu RITA – Przemiany w regionie należą: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina i Tadżykistan.

Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom
1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;
2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA/ Study Tours to Poland projektu lub ewaluację tego projektu;
3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców.

Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie wyjazdu swoich przedstawicieli mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół.

Jak aplikować
Wnioski należy składać wyłącznie online poprzez generator: https://witkac.pl/#/urzad/index/173. Szczegółowe zasady konkursu są dostępne w Regulaminie i załączniku dostępnych na stronie programu.

Długość wizyty
Wizyta może trwać do trzech dni, nie licząc dni poświęconych na podróż.

Co może obejmować dofinansowanie
– koszty podróży: bilety kolejowe, lotnicze, autokarowe, przejazdy lokalne, ewentualne rozliczenie kosztów przejazdu samochodem osobowym;
– opłaty wizowe;
– ubezpieczenie;
– zakwaterowanie;
– diety pobytowe.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #kultura #demokracja #wyrównywanie #fundusze #ngo #współpraca