Równać szanse - Regionalny Konkurs Grantowy


Program wspiera inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Konkurs na sześciomiesięczne projekty realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat. Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób. Konkurs przeznaczony jest dla:

  • lokalnych organizacji pozarządowych,
  • gminnych domów kultury i bibliotek,
  • jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).

Istotą Regionalnego Konkursu Grantowego są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi. Ich uczestnicy obierają wspólny cel, który chcą osiągnąć. W drodze do jego osiągnięcia uczą się planowania i współpracy w grupie, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe znajomości. Działają na rzecz lokalnej społeczności. Rozwijają pasje i zainteresowania oraz sprawdzają się w nowych sytuacjach.

Projekty muszą zakładać  działania  młodzieży, tak  aby  stała  się  aktywnym  twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł. Preferowane będą projekty mające dodatkowe  finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego).

Termin realizacji projektu:
Dotacje  będą  przyznawane  na  projekty  sześciomiesięczne,  realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2021r.


Więcej informacji na stronie organizatora.

Rejestracja

#wyrównywanie #szans #ngo #młodzież #projekty #lokalne