Równać szanse - Regionalny Konkurs Grantowy


Program wspiera inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu.

Wysokość dofinansownia:
Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Rejestracja

#wyrównywanie #ngo #młodzież