Rozgrzewamy Polskie Serca


Granty w tym programie wynoszą od 5 000 do 40 000 zł. Dofinansowane projekty powinny wzmacniać integrację lokalnej społeczności poprzez działania z zakresu kultury, kultywowanie tradycji lub pamięci historycznej. 

Celem Programu jest wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej oraz budowanie kapitału społecznego na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalne tradycje i historię. 

Kto może złożyć wniosek 

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły publiczne, przedszkola publiczne, a także związki wyznaniowe i ich organizacje.

Tematyka zgłaszanych projektów

Dofinansowanie mają szansę otrzymać tylko projekty dotyczące lokalnej kultury, tradycji i historii. Możliwe działania- wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci.

Finansowanie

Projekty zgłaszać można w 3 kategoriach dofinansowania, w zależności od tego, jaka kwota jest potrzebna na ich realizację:

  • od 5 do 10 tys. zł
  • od 10 do 20 tys. zł
  • od 20 do 40 tys. zł

Całkowita Pula dofinansowań wynosi 1 000 000 zł.

Typ wydatków z otrzymanego grantu

  • materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych;
  • podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów;
  • promocję Projektu;
  • koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem, w tym druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów;
  • wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja Projektu nie jest możliwa.

Od czasu otrzymania grantu, wnioskodawca będzie mieć 12 miesięcy na realizację swojego projektu.

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z regulaminem programu oraz stroną internetową programu www.rozgrzewamypolskieserca.pl

#granty #inicjatywa #działanialokalne #projektylokalne #wspeiranie