Sieć FARE - Granty na wydarzenia


Football People Event Grants to granty do 5000 euro na organizację imprez odbywających się w ramach Tygodni Aktywności FARE, związanych z podnoszeniem świadomości o rasizmie i dyskryminacji towarzyszącej piłce nożnej.

Sieć FARE - Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie koordynuje działania przeciwko rasizmowi na i dokoła stadionów piłkarskich w Europie. Każdego roku w październiku Sieć FARE organizuje  Tygodnie akcji Football People: to seria wydarzeń, podczas których zawodnicy i zawodniczki, kluby, mniejszości etniczne, organizacje LGBT oraz aktywiści i aktywistki łączą swoje siły, aby zwalczać dyskryminację i celebrować różnorodność w piłce nożnej.

Cele
Football People Event Grants mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Termin realizacji działań
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z priorytetami i celami FARE i odbywać się w czasie tygodnia  Football People Action Week, między 18 a 22 października 2020 r.

Priorytety, które powinny być uwzględnione przez składających wnioski (co najmniej jeden z nich): przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji w piłce nożnej, na stadionie i poza nim; zwiększenie udziału mniejszości oraz kobiet w uprawianiu sportu (piłki nożnej), odkrywanie i dyskusja nad sposobami uczynienia piłki nożnej narzędziem pozytywnych zmian i włączania społecznego, edukacji i zwiększania szans; przeciwdziałanie i obalanie stereotypów. Z działaniami odbywającymi się w Polsce podczas Tygodni Aktywności FARE można zapoznać się na tej stronie.

Dofinansowywane działania
W ramach projektów można realizować m.in. krajowe lub międzynarodowe wydarzenia: konferencje, dyskusje panelowe, festiwale, turnieje, o lokalnym, krajowym lub międzynarodowym zasięgu. Działania realizowane w ramach grantów powinny być jak najbardziej widoczne.

Z przykładami działań można zapoznać się na stronie organizatora.

Kto może aplikować
O granty mogą się starać różne podmioty, formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organizacje działające na rzecz praw człowieka, instytucje edukacyjne, badawcze, jednostki publiczne, think-tanki i in. FARE zachęca też współpracy z innymi organizacjami, w celu zwiększenia zasięgu realizowanych projektów.

Wysokość dofinansowania
Do 5000 euro. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów projektu. Grant zostanie przekazany w dwóch transzach, 50% przed i 50% po realizacji projektu.

 

Więcej informacji

Zobacz też: Fare - małe granty na walkę z dyskryminacją (500 euro).

#aktywność #fundusze #prawa #ngo #rasizm #sport #młodzież #dyskryminacja #wykluczenie