Granty -

Staże i wakacyjna praca w Europejskim Banku Inwestycyjnym


Praca sezonowa dla uczących się studentów oraz kilkumiesięczne staże z zakresu finansów, audytu, ekonomii, inżynierii i ogólnego sekretariatu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oferuje pracę sezonową dla studentów i praktyki dla absolwentów uniwersytetów. EBI jest finansową instytucją Unii Europejskiej. Działa na rzecz integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności ekonomicznej i społecznej Państw członkowskich.

1. Staże
Poszczególne departamenty EIB przyjmują wysoko wykwalifikowanych stażystów w miarę doraźnych potrzeb. Staże trwają od jednego do pięciu miesięcy i poprzedza je określony program, głównie z zakresu finansów, audytu, ekonomii, inżynierii i ogólnego sekretariatu.

Liczba staży oferowanych przez Bank jest bardzo ograniczona. Program stażu zależy ściśle od potrzeb danego departamentu. To on określa również długość stażu. Departamenty goszczące stażystów przydzielają im doradców, którzy kierują ich pracą i nadzorują ich szkolenie.

Kto może ubiegać się o staże
- Stażyści powinni być obywatelami państw członkowskich. Jednakże istnieje również możliwość przyjęcia na staże kandydatów spoza UE.
- Kandydaci powinni wykazać się solidną znajomością jednego z języków roboczych Banku - francuskiego lub angielskiego.
- Preferencyjnie będą traktowani kandydaci, którzy ukończyli lub rozpoczęli studia z zakresu integracji europejskiej lub z dziedziny związanej z działalnością EIB jako instytucją finansowa UE.

Kandydaci mogą otrzymać wynagrodzenie. Jego wysokość ustala dyrektor zasobów ludzkich. Dodatkowe fundusze mogą otrzymać kandydaci niepełnosprawni.

Nie ma określonego terminu składania aplikacji. Szczegóły dotyczące staży oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie.

2. Praca sezonowa dla studentów
Europejski Bank Inwestycyjny oferuje również prace sezonowe dla studentów w okresie od czerwca do września, które mają okazją do zdobycia zdobycia doświadczenia i niewielkiego zarobku. Zatrudnieni studenci pomagają w podstawowych pracach administracyjnych. Wybór aplikantów odbywa się na drodze losowania. Konieczne jest zapewnienie sobie zakwaterowania w Luksemburgu lub okolicach.

O pracę sezonową mogą ubiegać się uczący się studenci w wieku 18-25.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

#praktyki #studenci #praca