Studia doktoranckie na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)


Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych.

Europejski Instytut Uniwersytecki prowadzi zaawansowane studia dla doktorantów ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy europejskiej. Uniwersytet ma siedzibę we Florencji.

Uniwersytet oferuje studia doktoranckie na następujących wydziałach:
-         Wydział historii i cywilizacji
-         Wydział ekonomii
-         Wydział prawa
-         Wydział nauk politycznych i społecznych

Studia doktoranckie, których uwieńczeniem jest stopień doktora trwają trzy lata. Dopuszcza się możliwość rocznych studiów porównawczych z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego lub w wyjątkowych wypadkach, rocznych lub dwuletnich studiów w Instytucie i obronę pracy doktorskiej na macierzystej uczelni.

Kandydaci powinni znać dwa oficjalne języki Unii Europejskiej. Oprócz standardowych dokumentów zobowiązani są przedstawić propozycję tematu pracy doktorskiej leżącej w zakresie badań instytutu.

Obywatele Polscy mogą ubiegać się o przyjęcie i dofinansowanie studiów.

Szczegółowe informacje o programach, warunkach przyjęcia i otrzymania stypendium znaleźć można na stronie organizatora.