Studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)


Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych.

Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) prowadzi zaawansowane studia dla doktorantów ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy europejskiej. Uniwersytet ma siedzibę we Florencji.

Uniwersytet oferuje studia doktoranckie na następujących wydziałach:
-         Wydział historii i cywilizacji
-         Wydział ekonomii
-         Wydział prawa
-         Wydział nauk politycznych i społecznych

Studia doktoranckie, których uwieńczeniem jest stopień doktora trwają cztery lata.

Kandydaci powinni znać dwa oficjalne języki Unii Europejskiej i nie mieć nieukończone 35 lat w dniu wygaśnięcia aplikacji. Oprócz standardowych dokumentów zobowiązani są przedstawić projekt pracy badawczej. Z najlepszymi przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne. Kandydatów obowiązuje  bezwzględny zakaz kontaktowania się z kadrą naukową EUI na każdym etapie rekrutacji. 
 

Rząd RP finansuje stypendia dla polskich doktorantów (od 2018 r. – 1.500 EUR/m-c). Szczegółowe informacje o programach, warunkach przyjęcia i otrzymania stypendium znaleźć można na stronie organizatora.

stopka strony