Stypendia Fundacji Konrada Adenauera


Stypendia dla absolwentów i doktorantów planujących naukę w Niemczech.

Fundacja Adenauera w Polsce przyznaje raz na dwa lata stypendia dla absolwentów szkół wyższych i doktorantów na studia podyplomowe i doktoranckie w Niemczech.

Dofinansowane działania

Stypendia dotyczą najczęściej dziedzin prawa, ekonomii i politologii.

Wymagania:
– maksymalnie wysoka średnia ocen ze studiów;
– dobra znajomość języka niemieckiego;
– zaangażowanie społeczno-polityczne;
– wiek poniżej 30 lat.

Więcej informacji na stronie internetowej.