Granty -

Stypendia Fundszu Natalii Partyki dla młodych zdolnych sportowców


Stypendia dla młodych, zdolnych sportowców, borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Program dofinansowuje m.in. treningi i udział w zawodach

Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju sportowego młodych zawodników, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez przyznanie stypendiów sportowych lub innej formy pomocy materialnej.
 

Kto może aplikować
Osoby w wieku 17–22 lat, które osiągają bardzo dobre wyniki w sporcie (medale na imprezach rangi mistrzowskiej, krajowe i międzynarodowe, zdobyte nie wcześniej niż dwa lata od złożenia wniosku) na poziomie odpowiedniej do kategorii wiekowej klasy sportowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich. Młodzi sportowcy ubiegający się o stypendium muszą dodatkowo spełniać przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
1. pochodzić z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o dochodzie gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 1500,00 zł (dochód netto).
2. mieć orzeczoną niepełnosprawność.

Wysokość stypendium
Stypendium z Funduszu Natalii Partyki wynosi 1000 zł miesięcznie, i jest przyznawane na 10 miesięcy (od listopada do sierpnia).

Jak ubiegać się o stypendium
Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także 1-minutową prezentację wideo. Filmik powinien  zawierać odpowiedź na pytanie – „Dlaczego to właśnie TY powinieneś/powinnaś otrzymać stypendium z Funduszu Natalii Partyki?”

Kryteria oceny wniosków:
– osiągnięcia sportowe,
– ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium,
– sytuacja socjalna i życiowa kandydata.

 

Najbardziej znaną stypendystką programu jest obecnie Maria Andrejczyk, która podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro (w olimpijskim debiucie) zajęła czwarte miejsce w rzucie oszczepem.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Regulamin
 

#wyrównywanie #stypendia #sport #młodzież