Granty -

Stypendia na studia w College of Europe


Stypendia rządowe i unijne na studia post-magisterskie na dwóch dwujęzycznych kierunkach, w kampusach Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz belgijskiej Brugii.

Kolegium Europejskie (College of Europe) to najstarsza placówka akademicka oferująca studia w zakresie spraw europejskich. Kolegium posiada dwa kampusy: w Brugii (Belgia) oraz w warszawskim Natolinie. Studia w College of Europe są dwujęzyczne (angielsko-francuskie), na poziomie post-magisterskim (advanced Master of Arts).
 

Każdego roku stypendia, pełne lub częściowe, otrzymuje ponad 70% studentów. Stypendia finansowane są ze środków rządowych (MSZ), Komisji Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego.

Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na kierunkach:

  • European Interdisciplinary Studies (4 specjalizacje do wyboru: EU Public Affairs and Policies, The EU in the World, The EU and its Neighbours, European History and Civilisation) – studia na kampusie w Natolinie;
  • European Economic Studies, European Law, EU International Relations and Diplomacy oraz European Political and Governance Studies –  studia na kampusie w Brugii.

Kryteria przyjęć:

  • Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny dyplom odpowiadający minimum 240 ECTS w odpowiedniej dziedzinie w zależności od kierunku, na który składane jest podanie. Można aplikować będąc na ostatnim roku studiów II stopnia.
  • Dobre wyniki w nauce
  • Znajomość języków angielskiego i francuskiego na poziomie wymaganym na danym kierunku.
  • Zainteresowanie sprawami europejskimi, integracją europejską, geopolityką, stosunkami międzynarodowymi, polityką zagraniczną, bezpieczeństwem itp.
  • Spełnienie warunków formalnych i pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej.

Rodzaje stypendiów

1. Stypendia MSZ RP dla najlepszych kandydatów z Polski 
Pełne stypendia dla najlepszych kandydatów z Polski na studia na kampusie College of Europe w Natolinie lub Brugii. Stypendia pokrywają koszty nauki, zakwaterowania na terenie kampusu oraz wyżywienia. Kandydaci muszą wybrać w formularzu aplikacji on-line komisję selekcyjną „Poland - Ministerstwo Spraw Zagranicznych”. Więcej informacji

2. Stypendia Parlamentu Europejskiego dla absolwentów historii i kierunków pokrewnych z wszystkich krajów
Częściowe lub pełne stypendia finansowane ze środków Parlamentu Europejskiego na studia na kampusie w Natolinie dla absolwentów studiów historycznych oraz kierunków pokrewnych, którzy wykazują szczególne zainteresowanie badawcze historią Europy lub cywilizacją europejską. Do kierunków pokrewnych zaliczają się: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, socjologia, studia regionalne, geografia, filozofia, historia sztuki, teologia, filologia klasyczna, neofilologia oraz literaturoznawstwo. Kandydaci ubiegający się o powyższe stypendium muszą umotywować swój wniosek w aplikacji online (maksymalnie 600 słów). Kandydaci powinni wyjaśnić, dlaczego są zainteresowani historią Europy i cywilizacją europejską. Beneficjenci tego programu stypendialnego będą musieli napisać swoją pracę magisterską na temat związany ze współczesną historią Europy lub z cywilizacją europejską. W drugim semestrze, stypendyści będą automatycznie zapisani na specjalizację dotyczącą Historii i Cywilizacji Europy.

3. Stypendia Komisji Europejskiej dla kandydatów z krajów członkowskich UE, którzy są zainteresowani Europejską Polityką Sąsiedztwa 
Częściowe lub pełne stypendia na studia na kampusach College of Europe w Natolinie i Brugii dla kandydatów pochodzących z krajów członkowskich UE, którzy wykazują szczególne zainteresowanie Europejską Polityką Sąsiedztwa i relacjami UE z krajami sąsiedzkimi. Kandydaci ubiegający się o to stypendium muszą umotywować swój wniosek w aplikacji online (maksymalnie 600 słów). Kandydaci powinni wyjaśnić, dlaczego są zainteresowani Europejską Polityką Sąsiedztwa. Beneficjenci tego programu stypendialnego będą musieli napisać swoją pracę magisterską na temat związany z Europejską Polityką Sąsiedzką.

4. Stypendia Komisji Europejskiej dla kandydatów z krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa 
Pełne stypendia na studia na obu kampusach College of Europe (Natolin i Brugia) dla obywateli państw objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa, czyli Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii, Mołdawii, Maroka, Palestyna, Syrii, Tunezji  oraz Ukrainy. Aby starać się o stypendium, kandydaci muszą wskazać w aplikacji on-line odpowiednią narodowość. Stypendia przyznawane są najlepszym kandydatom z powyższych krajów.

Zgłoszeń dokonuje się tylko i wyłącznie on-line, na stronie admissions.coleurope.eu

Więcej informacji na stronie uczelni.
  

#kultura #demokracja #absolwenci #prawa #rasizm, #stypendia #studenci #studia