Granty -

Stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce


Stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce w roku akademickim 2022/23 dla osób ze stopniem naukowym doktora, mających ugruntowaną pozycję naukową.

Zasady

 • obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan;
 • wiek do 45 lat;
 • doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata;
 • przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego;
 • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie minimum B2. (W przypadku znajomości języka angielskiego na poziomie B2 znajomość języka polskiego musi być przynajmniej na poziomie A1)

Formalności aplikacyjne

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line zawierający opis następujących elementów:  

 • ankieta danych personalnych 
 • aktywność naukowa kandydata 
 • projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (7500-12000 znaków ze spacjami).

Dwa listy referencyjne potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz przydatność badań przeprowadzonych dzięki udziałowi w programie Kirkland Research w dalszym rozwoju kandydata i pracy na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim), wysłane drogą elektroniczną. 

Kopia dyplomu kandydata nauk, wysłana drogą elektroniczną. 

Po wypełnieniu formularza on-line należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wraz ze skanami dwóch listów referencyjnych i kopią dyplomu kandydata nauk/doktora nauk wysłać mailem na adres kirkland@kirkland.edu.pl

Dofinansowanie

 • stypendium (miesięczna kwota 2200 zł) przez okres 4 miesięcy;
 • zakwaterowanie w okresie 4 miesięcy;
 • zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót) według ustalanych corocznie limitów;
 • zwrot kosztów komunikacji miejskiej;
 • pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 3500 zł;
 • ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia;
 • udział w programie orientacyjnym oraz zjeździe wszystkich stypendystów.

#stypendium #nauka

stopka strony