Szkoły dla ekorozwoju


Dotacje na projekty ekologiczne dla instytucji edukacyjnych z Dolnego Śląska, Mazowsza, Małopolski, Lublina i Rzeszowa.

Budowa ścieżek rowerowych, renowacja parków, organizacja systemu segregacji odpadów - to przykłady projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie z programu "Szkoły dla ekorozwoju". Fundusze przeznaczone są dla instytucji edukacyjnych z województwa opolskiego (powiat brzeski, oławski, nyski, namysłowski oraz miasto Opole) .

Dofinansowane działania:
Program "Szkoły dla ekorozwoju" wspiera projekty ekologiczne, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przyczyniające się do pozytywnych zamian środowiskowych. Mogą to być modernizacje energetyczne w budynku szkolnym, wpływające na zmniejszenie zużycia wody, organizacja systemu segregacji odpadów, renowacja starych parków, budowa ścieżek rowerowych itp.

Kto może ubiegać się o fundusze:
W konkursie mogą wziąć udział szkoły samorządowe i społeczne, przedszkola, domy kultury i kluby młodzieżowe, stowarzyszenia oraz fundacje działające na rzecz szkół z województwa opolskiego (powiat brzeski, oławski, nyski, namysłowski oraz miasto Opole) .Wysokość dofinansowania:
Na konkretny projekt, który przed sobą postawicie, możecie ubiegać się o dotację do 8000 zł.

 

 

Termin składania wniosków upłynął 31 grudnia 2016 roku

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz dane kontaktowe koordynatorów regionalnych znajduje się na stronie: http://www.ekoszkola.pl

#aktywność #konkursy #środowisko #szkoła