Szkoły Zjednoczonego Świata - nauka w liceum za granicą


Program stypendialny Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, umożliwiający dwuletnią naukę w szkołach UWC zakończoną maturą brytyjską lub międzynarodową.

Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Decyzje o ostatecznym przyjęciu nominacji podejmowane są indywidualnie przez każdą ze szkół.  Od kandydatek i kandydatów wymaga się otwartości, chęci samorozwoju i pracy na rzecz innych, dojrzałości i odporności na wyzwania związane z pobytem w szkole z internatem w innym kraju. Zgłaszać się mogą uczniowie bez względu na sytuację materialną, orientację, wyznanie, narodowość lub przynależność kulturową.

Lista 18 szkół, w których oferowane są miejsca dla uczniów znajduje się na stronie pl.uwc.org. Lista, w których oferowane są miejsca dla uczniów może się zmienić w trakcie trwania Konkursu. W przypadku braku kandydatów spełniających wszystkie kryteria szkół, nie wszystkie miejsca muszą zostać przyznane startującym w Konkursie kandydatom.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

  • w przypadku aplikowania o stypendium w szkołach prywatnych - być urodzonym pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 31 lipca 2005 r.; w przypadku aplikowania o stypendium w szkołach UWC - być urodzonym pomiędzy 1 sierpnia 2004 r. a 31 lipca 2006 r.;
  • uzyskać średni wynik egzaminu ósmoklasisty dla części z języka polskiego oraz matematyki minimum 75%;
  • znać języka angielski;
  • posiadać udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Uczestnicy Konkursu muszą wypełnić i wysłać przez Internet formularz aplikacyjny, znajdujący się na stronie internetowej Towarzystwa www.uwc.org.pl. Formularz należy wypełnić w języku angielskim. 

Wysokość stypendium:
Wysokość stypendiów uzależniona jest od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Większość uczniów może liczyć na 100% stypendium obejmującego koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu. 
 

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, strona internetowa programu.

#stypendia #szkoła #młodzież

stopka strony