Szkoły Zjednoczonego Świata - nauka w liceum za granicą


Program stypendialny Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego, umożliwiający dwuletnią naukę w szkołach UWC lub szkołach prywatnych, zakończoną maturą brytyjską lub międzynarodową.

Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Decyzje o ostatecznym przyjęciu nominacji podejmowane są indywidualnie przez każdą ze szkół.  Od kandydatek i kandydatów wymaga się otwartości, chęci samorozwoju i pracy na rzecz innych, dojrzałości i odporności na wyzwania związane z pobytem w szkole z internatem w innym kraju. Zgłaszać się mogą uczniowie bez względu na sytuację materialną, orientację, wyznanie, narodowość lub przynależność kulturową.

W 2021 roku Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata prowadzi dwa osobne konkursy o miejsca w szkołach UWC oraz w szkołach prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii. Kandydaci mogą brać udział w obu konkursach.

W ramach tegorocznego konkursu planowane jest przyznanie miejsca w ok. 10 z 18 szkół UWC, których pełna lista dostępna jest tutaj. Natomiast lista szkół do których prowadzony jest nabór w Wielkiej Brytanii oraz Austrii znajduje się poniżej:
 

Wielka Brytania:
 

 • Chigwell School
 • Clifton College
 • Downside School
 • Dulwich College
 • Leweston School
 • Stonyhurst College
 • Rugby School
   
 • Worth School

Austria:

 • Danube International School


 

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • w przypadku aplikowania o stypendium w szkołach prywatnych - być urodzonym pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 31 lipca 2005 r.; w przypadku aplikowania o stypendium w szkołach UWC - być urodzonym pomiędzy 1 sierpnia 2003 r. a 31 lipca 2005 r.;
   
 • uzyskać średni wynik egzaminu gimnazjalnego dla części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej minimum 70% lub średni wynik egzaminu ósmoklasisty dla części z języka polskiego oraz matematyki minimum 75%;
 • znać języka angielski;
 • posiadać udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia.

Wysokość stypendium:
Wysokość stypendiów uzależniona jest od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Większość uczniów może liczyć na 100% stypendium obejmującego koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu. 
 

Terminy:
Termin aplikowania o stypendium w szkołach UWC - 15 grudnia 2020 r.
Termin aplikowania o stypendium w szkołach prywatnych - 28 lutego 2021 r.
 

Regulamin, formularz aplikacyjny i więcej informacji

#stypendia #szkoła #młodzież