TAK na dobrą sprawę - program grantowy


Granty dla organizacji zajmujących się istotnymi społecznie kwestiami na realizację ciekawych inicjatyw w zakresie edukacji i wsparcia potrzebujących

Granty są przyznawane w dwóch kategoriach:
1. Edukacja
2. Wsparcie

Kto może składać wnioski:
1. Kategoria edukacja
– organizacje promujące prozdrowotne i edukacyjne postawy, zachęcające do wspólnych działań wolontariackich, zwiększające świadomość społeczną w zakresie problemów społeczeństwa.
2. Kategoria wsparcie - organizacje skupiające się na pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Budżet programu: 120 000 zł (60 000 zł dla każdej z kategorii).

Program przewiduje przyznanie 6 grantów – po 3 w obu kategoriach:
30 000 zł – I miejsce
20 000 zł – II miejsce
10 000 zł – III miejsce

Wybór zwycięzców
W pierwszym etapie komisja programu wybierze zgłoszenia, które spełniają wymogi akcji, a w drugim – wyboru zwycięzców dokonają internauci.

Termin składania wniosków: 5 września 2016 r.

Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy

#aktywność #wyrównywanie #ngo #kształcenie