Granty -

TOP100 Innowatorzy Gospodarki


Staże umożliwiające stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi, w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, w instytucjach przyjmujących, zgodnie z zasadą „learning by doing”.

Cel

Przedmiotem programu jest wzmocnienie kompetencji pracowników przedsiębiorców lub osób współpracujących z tymi przedsiębiorcami, poprzez ich udział w stażach zagranicznych w jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej
oraz komercjalizacji jej wyników.

Zasady

w ramach programu wspierana jest realizacja projektów w celu nabycia:

  1. wiedzy z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R
    w obszarach takich jak: marketing i zarządzanie, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu, analiza strategiczna i finansowa, w szczególności analizowanie potencjału rynkowego i licencyjna wycena technologii;
  2. umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R oraz umiejętności związanych z realizacją interdyscyplinarnych projektów badawczych i pracą w interdyscyplinarnych zespołach badawczych;
  3. wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac B+R.

Formalności aplikacyjne

Rejestracja oraz składanie wniosków odbywa się poprzez platformę ZSUN/OSF.

Budżet

Wysokość środków finansowych w ramach poszczególnych staży:

  1. staż na poziomie podstawowym – 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 120 tys. zł na stażystę;
  2. staż na poziomie zaawansowanym – 80% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 350 tys. zł na stażystę.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#TOP100 #Staże #Dofinansowanie #MEN