Tu mieszkam, tu zmieniam EKO - konkurs grantowy


Konkurs grantowy wspierający inicjatywy, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł na ciekawą inicjatywę będącą odpowiedzią na jedno z poniższych zagadnień.

Cele i możliwe obszary wsparcia
Organizatorzy zapraszają do składania wniosków związanych m.in. z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Wytyczne-podpowiedzi działań fundatora są następujące:
- znajdź niewielki kawałek ziemi i zaprojektuj w nim park kieszonkowy lub ogród deszczowy;
- stwórz mini-teren rekreacyjny z elementami wyposażenia naturalnego lub ogród sensoryczny;
- na budynku obok Ciebie ktoś wymalował mało eleganckie pseudo-graffitti? Zaprojektuj roślinny mural!;
- przystanek autobusowy w Twojej miejscowości pamięta dawne czasy? Zasłoń go roślinami!

Budżet programu: 300 000 zł

Kwoty dofinansowania
– 8 000 zł – 18 grantów,
– 5 000 zł – 18 grantów,
– 3 000 zł – 22 gratów,

Kto może składać wnioski
Instytucje i organizacje pozarządowe, działające niekomercyjnie, mające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domy kultury, parafie itp.).


Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #kultura #środowisko #wyrównywanie #ngo