Twórcze spotkania: Partnerstwa Kulturowe między Azją a Europą


Wsparcie dla organizacji z Azji i Europy na realizację wspólnych projektów kulturalnych i artystycznych oraz pogłębienie dialogu międzykulturowego.

Twórcze spotkania: Partnerstwa Kulturowe między Azją a Europą to nowa inicjatywa mająca na celu wsparcie wspólnych projektów artystycznych w ramach dialogu międzykulturowego Azja – Europa

Beneficjenci
Do składania wniosków zaproszeni są artyści, pracownicy kultury, organizacje i sieci artystów Azji i Europy

 

Azjatycka Sieć Artystyczna (ANA, Arts Network Asia) oraz Fundacja Europa-Azja (ASEF), we współpracy z europejską siecią Trans Europe Halles (TEH) będą wspólnie promować tę inicjatywę. Dotyczy ona projektów, które będą realizowane pomiędzy 1 kwietnia 2015 r. i 30 listopada 2016 r.

Tematyka
Projekty powinny skupiać się i podejmować zagadnienia związane z mobilnością kulturową i zaangażowaniem społeczności. 

Kryteria selekcyjne
o dofinansowanie mogą ubiegać się:

▪ Twórcze/artystyczne projekty, mające na celu ułatwić współpracę i dialog między Azją i Europą;
▪ Projekty w każdej dziedzinie sztuki współczesnej (teatr, sztuki wizualne, literatura, sztuki plastyczne, literatura, film, nowe media) lub projekty interdyscyplinarne;
▪ Projekty koncentrują się budowaniu potencjału artystów i pracowników sektora kultury
▪ Projekty prowadzące do powstawania długoletnich partnerstw i zrównoważonej współpracy
▪ Istotą projektów powinno być odzwierciedlenie różnorodności kulturowej Azji i Europy oraz pokazanie różnych perspektyw obu regionów, a także wygenerowanie konkretnego wyniku artystycznego. Wynik ten może uwzględniać „komponenty publiczne” (np. przedstawienia, wystawy);
▪ Projekty muszą uwzględniać partnerstwo co najmniej dwóch krajów, po jednym z każdego regionu. Projekty online muszą być zarządzane przez kraje należące do ASEM.

 

ASEM obejmuje obecnie 51 członków (w tym Polskę) w Europie i Azji. Do ASEM należy również Australia i Nowa Zelandia, Komisja Europejska i sekretariat ASEAN.

 

Budżet
Wsparcie zaakceptowanych projektów może wynieść maksymalnie 25.000 dolarów singapurskich (około 16.459 euro). Oczekuje się jednak, że aplikujący będą poszukiwać dodatkowych form wsparcia i sponsoringu.

Termin zgłoszeń upłynął: 15 sierpnia 2015 r. do godz. 18 czasu singapurskiego.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Formularz aplikacyjny i więcej informacji można znaleźć na tej stronie.

Partnerzy:
Arts Networ Asia (ANA)
Asia-Europe Foundation (ASEF)
Trans Europe Halles (TEH)

 

#kultura #współpraca